Innoveren of onderhouden? Hoe bedrijven hun ICT-budget invulling geven

  • Home
  • /
  • Nieuws en tips
  • /
  • Innoveren of onderhouden? Hoe bedrijven hun ICT-budget invulling geven
DELEN

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan sneller dan ooit. Tien jaar geleden zagen veel bedrijven technologie (en het beheer hiervan) slechts als een middel om mensen hun werk te kunnen laten doen. Dit is tegenwoordig wel anders. Meer en meer bedrijven realiseren zich dat ICT enorm veel voor hen kan betekenen. Kostenbesparingen, innovatie en meer doen met beschikbare data zijn slechts een aantal voorbeelden hiervan.

Toch besteden nog altijd veel organisaties het merendeel van hun ICT-budget slechts aan het draaiende houden van de systemen. Deze opvallende trend, die haaks staat op bovengenoemde ontwikkeling, blijkt uit een onderzoek van zakentijdschrift Forbes, uitgevoerd in samenwerking met softwaregigant BMC.

Het onderzoek, dat is gehouden onder meer dan 250 senior managers van middelgrote tot grote bedrijven wereldwijd, stelt voorop dat de snelheid waarmee het ICT-veld zich binnen bedrijven ontwikkeld steeds meer toeneemt. Een meerderheid van de bevraagde managers (56%) stelt zelfs dat deze versnelling “aanzienlijk” is. Slechts 4% van de managers denkt dat er helemaal geen nieuwe ontwikkelingen zijn in de manier waarop het bedrijfsleven met ICT omgaat.

Hoewel de manier waarop bedrijven ICT zien dus aanzienlijk is veranderd gedurende de jaren – een ontwikkeling die bovendien steeds sneller gaat – loopt de ontwikkeling van het ICT-budget hier nog op achter. Het onderzoek van Forbes noemt drie trends die dit onderstrepen; trends die bovendien aantonen dat er voor veel bedrijven nog een wereld valt te winnen op dit gebied.

Trend nummer 1: in veel gevallen gaat het merendeel van het ICT-budget nog altijd op aan onderhoud.

Zoals eerder genoemd besteden nog altijd veel bedrijven het merendeel van hun ICT-budget aan het onderhoud en het beheer van hun systemen. In totaal besteedt liefst 37% van de onderzochte bedrijven meer dan de helft van hun totale ICT-budget puur en alleen aan het onderhoud en beheer van hun systemen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van software-updates, het onderhoud aan hardware, enzovoort. Maar ook de kosten die bedrijven maken door gebrekkige beveiliging, bijvoorbeeld door het verlies van data, vallen hieronder. Slechts 15% van de bedrijven spendeert minder dan een kwart van hun totale budget voor ICT aan onderhoud. En dat terwijl dit toch écht vaker mogelijk zou moeten zijn.

ICT-budget

Mark Hurd, CEO van Oracle, beaamt dit. Volgens hem zullen bedrijven in 2025 relatief gezien minder uitgaven doen aan ICT dan op dit moment het geval is. Tegelijkertijd zullen bedrijven gemiddeld slechts 20% van hun ICT-budget uitgeven aan onderhoud en beheer. De overige 80% van het budget zal gaan zitten in het gebruik van één van de grootste ICT-innovaties van de laatste jaren: de cloud. Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat de eerder genoemde 15% van bedrijven die nu al weinig aan onderhoud uitgeven, voor een gedeelte cloud-based werken.

Trend nummer 2: het bedrag dat bedrijven uitgeven aan onderhoud daalt in veel gevallen niet, maar stijgt juist.

Hoewel bedrijven in 2025 naar verwachting dus minder zullen uitgeven aan beheer- en onderhoudstaken, is dat momenteel nog niet het geval. Sterker nog, de kosten die bedrijven hiervoor maken stijgen in veel gevallen nog altijd. Waar eerder 56% van de managers aangaf dat ontwikkelingen binnen het ICT-veld steeds sneller gaan, stelt opnieuw 56% van hen dat het deel van hun ICT-budget dat opgaat aan onderhoud de afgelopen drie jaar is gestegen. Nog eens 30% van de ondervraagden geeft aan dat dit aandeel grofweg hetzelfde is gebleven. Het overgrote merendeel van de onderzochte bedrijven (86%) geeft dus relatief gezien hetzelfde, of zelfs méér, uit aan onderhoud.

Evolutie ICT-onderhoud budget

Ook dit staat haaks op de eerder genoemde langetermijnontwikkeling. En dat terwijl bedrijven vaak juist beter af zijn als zij meer geld overhouden voor investeringen in hun ICT-systemen. Onderzoek van verschillende universiteiten toont aan dat bedrijven nog altijd competitief voordeel kunnen behalen door het doen van de juiste investeringen in hun ICT-omgevingen. En competitief voordeel leidt uiteindelijk tot meer winstgevendheid.

Trend nummer 3: Bedrijven met een ver ontwikkelde ICT-strategie hebben meer inzicht in hun uitgaven.

Ook deze laatste trend laat zien dat er voor bedrijven nog veel te winnen valt. De respondenten werden door Forbes gevraagd in hoeverre ICT binnen hun bedrijf is opgezet vanuit een uitgekiende strategie. Vervolgens werden de bedrijven in twee groepen ingedeeld: één waarbij de inzet van ICT-systemen op een meer ad-hoc basis gebeurde, en één waarbij ICT juist met een bepaalde strategie in gedachten werd ingezet en benut. Wat blijkt? Bedrijven waarbij ICT als verregaande strategie is ingebed in de organisatie hebben significant meer inzicht in hoeveel tijd er naar onderhoud gaat dan bedrijven met een minder sterk ontwikkelde strategie.

IT-strategie

Forbes stelt verder dat veel bedrijven eigenlijk heel weinig inzicht hebben in de mate van ontwikkeling van hun ICT-systemen en de strategie hierachter. Bedrijven kunnen dan ook op veel gebieden nog meer waarde toevoegen aan hun bedrijf, door te laten kijken naar hun ICT-systemen, het beheer hiervan en de gedachte hierachter.

Wil je graag meer inzicht in je ICT-budget en je budget optimaal besteden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.