ICT beheer uitbesteden? 10 goede redenen!

DELEN

ICT beheer uitbesteden

Voor organisaties die hun ICT beheer altijd intern gehouden hebben, is het vaak een moeilijke beslissing om dit uit te besteden aan een externe ICT manager. Toch kan een uitbesteding van het ICT beheer heel wat voordelen bieden voor uw organisatie.

We lichten in dit artikel 10 redenen uit die we in de praktijk reeds tegenkwamen, wellicht kunnen deze ook u helpen in uw overweging of uitbesteden de juiste keuze is voor uw organisatie.

Gebrek aan kennis in-house

Vrijwel elke onderneming is tegenwoordig sterk afhankelijk van IT systemen maar vooral voor kleine organisaties is het niet haalbaar om een volwaardige ICT beheerder full time of zelfs parttime aan te werven. Dit gebrek aan expertise heeft als gevolg dat er bij een storing moet worden uitgeweken naar dure noodoplossingen.

Wanneer u uw ICT beheer uitbesteedt, kan u steeds beroep doen op een helpdesk met gekwalificeerde medewerkers die uw organisatie en infrastructuur kennen. Dit team kan een technisch probleem snel verhelpen.

Kostenbesparing

De loonkost van een in-house IT manager bedraagt makkelijk 60.000€. Daarbovenop komen nog de rekruteringskosten en de kosten voor trainingen om bij te blijven met de laatste evoluties. Voor heel wat organisaties is het aantrekken van een in house IT specialist dan ook een kost die men zich niet kan veroorloven.
Het alternatief, waarbij de organisatie hoge kosten riskeert bij een downtime en waarbij niet-gekwalificeerde medewerkers problemen die zij niet begrijpen trachten op te lossen, is echter even nefast voor de organisatie.

Wanneer u uw ICT beheer uitbesteedt hoeft u zelf niet te investeren in rekrutering en training. U weet perfect wat uw ICT beheer maandelijks kost waardoor u beter kan budgetteren. De totale kost op jaarbasis komt fors lager uit.

Versterking van de in-house ICT expertise

Sommige bedrijven hebben wel een ICT beheerder, of een medewerker die de taak van het ICT beheer erbij neemt naast zijn normale werkzaamheden. In dit geval is het bedrijf echter geheel afhankelijk van deze persoon.
Wanneer zich een storing voordoet in hun afwezigheid (door ziekte, vakantie, een afspraak, …) ondervindt het bedrijf alsnog grote schade. En dan zijn er nog situaties waar de kennis van de medewerker tekort schiet of erger nog, dat hij besluit de organisatie te verlaten waardoor al zijn kennis verloren gaat.

Omdat u bij de uitbesteding van uw ICT beheer kan rekenen op een team van experts, geniet u het hele jaar door de nodige ondersteuning. Uw interne ICT medewerkers hebben bij complexe vragen ook steeds een hulplijn ter beschikking. U kan ook kiezen voor IT detachering, waarbij u tijdelijk beroep doet op een externe IT beheerder.

Moeilijkheden om het juiste profiel aan te trekken

Om de juiste ICT specialist te rekruteren moet men zelf de nodige technische achtergrond hebben om de kennis van de solicitant te beoordelen. Het vinden van het juiste profiel op zich is al een hele uitdaging maar rekrutering is daarbovenop een lastig, tijdrovend en duur proces. De kanten eraf lopen is geen optie want een verkeerde beslissing kan zwaar wegen op de organisatie.

Bij de uitbesteding van uw ICT beheer hoeft u zich geen zorgen te maken over rekrutering. U heeft altijd toegang tot een team van ICT specialisten dat beschikt over de laatste kwalificaties in hun vakgebied.

Focus op ondernemen

Organisaties verliezen vaak tijd met het performant houden van de infrastructuur en het oplossen van problemen. Deze tijd kan niet besteed worden aan die zaken waar het voor de organisatie echt om draait: de core business, klanttevredenheid en kostenbewaking. De zorg voor de IT infrastructuur is vaak een noodzakelijk kwaad.

Door uw ICT beheer uit te besteden heeft u minder stress, heeft u meer tijd om te doen waar u goed in bent en kan u zich richten op wat belangrijk is voor u en uw organisatie.

Meer productiviteit

Organisaties die het IT beheer intern willen houden en daarbij vooral brandjes blussen hebben vaak het idee dat zij profijt doen. De realiteit is echter anders: medewerkers kunnen zich niet voldoende focussen op hun eigen werkzaamheden doordat zij constant geconfronteerd worden met kleine IT vragen en problemen. De productiviteit binnen de organisatie daalt daardoor enorm.

Kiezen voor het uitbesteden van het ICT beheer is kiezen voor snelle oplossingen, minder tijdverlies en meer productiviteit. Storingen kunnen veelal telefonisch opgelost worden zodat u in geen tijd weer operationeel bent.

Toegang tot de laatste technologieën

De technologische ontwikkelingen volgen mekaar in sneltempo op. Heel wat organisaties gebruiken nog verouderde technieken doordat zij niet op de hoogte zijn van nieuwe producten, software updates of applicaties. Vaak zijn het storingen of pannes die een aanleiding geven tot een upgrade.

Een externe ICT beheerder heeft vaak partnerships met toonaangevende bedrijven in de industrie, zoals Microsoft en HP. Daardoor kan hij u informeren over de laatste ontwikkelingen en proactief verbeteringen voorstellen.

Toegang tot aanvullende diensten en oplossingen

ICT beheer gaat verder dan het draaiende houden van de bestaande infrastructuur. Organisaties zitten met heel wat bijkomende vragen als ‘moeten we een disaster recovery plan opstellen?’, ‘hoe bied ik de nodige ondersteuning voor mobiele toestellen?’, ‘hoe veilig is mijn data?’, ‘wat is de beste print oplossing voor onze organisatie?’.

ICT is een heel uitgebreid specialisme. Een externe ICT beheerder begrijpt uw behoeftes en kan aanvullende diensten en advies bieden.

Onmiddellijke ondersteuning bij noodgevallen

Doordat ondernemingen steeds afhankelijker worden van IT is het productieverlies bij een eventuele panne enorm. Elke minuut dat een systeem niet draaiende is kost handenvol geld. Om snelle oplossingen te bieden is een uitgebreide kennis en ervaring nodig.

Wanneer u een externe ICT beheerder onder de arm neemt heeft u meteen toegang tot zijn jarenlange ervaring en die van zijn team. Heel wat problemen die u ervaart hebben zij reeds eerder opgelost. Daardoor kunnen zij snel actie ondernemen.

Beter voorkomen dan genezen

Heel wat organisaties hanteren wat we noemen de ‘break/fix’ methode. Problemen worden pas opgemerkt wanneer er hinder of downtime wordt ervaren en pas dan wordt gezocht naar oplossingen.

Uw externe ICT beheerder kan uw infrastructuur 7/7 monitoren. Problemen worden opgemerkt voor de gebruikers daar hinder van ondervinden zodat proactief oplossingen voorzien kunnen worden.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek als u de mogelijkheden voor uw organisatie wil bespreken.