Hackers in huis: de 5 grootste securityrisico's bij thuiswerk

DELEN

Thuiswerk brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Hoewel organisaties zich hiervan bewust zijn, wordt er weinig aan gedaan en ontbreekt dit bewustzijn vaak bij werknemers.

Ontdek de 5 grootste beveiligingsrisico's van thuiswerk in deze blog: 

  1. Thuiswerkers vatbaarder voor phising
  2. Onbeveiligde thuiswerkplekken
  3. Publieke WiFi en onveilige internet-routers
  4. Gevoelige data doorsturen
  5. BYOD: eigen apparaat, eigen beveiligingsproblemen

Werken op afstand, hybride werken en thuiswerken zijn al geruime tijd geen nieuwe begrippen meer. De enorme toename van het aantal mensen dat één- of meerdere keren per week vanuit huis werkt, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Dit brengt echter ook aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich mee. Ontdek de belangrijkste bedreigingen waarmee werknemers te maken bij thuiswerk.

1. Thuiswerkers vatbaarder voor phising

Bij thuiswerk zijn medewerkers nog meer afhankelijk van digitale communicatie, wat een opportuniteit is voor phishing. Hierbij misleiden hackers mensen via valse e-mails, berichten of bijlagen om bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken, zoals inloggegevens. Volgens onderzoek is het klikpercentage op phishing-aanvallen drie keer hoger bij thuiswerkers, omdat er geen collega’s in de buurt zijn. Het is daarom van cruciaal belang om medewerkers aan te sporen waakzaam te zijn en hen via phishing-tests te leren hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan.

2. Onbeveiligde thuiswerkplekken

Dankzij thuiswerk krijgen cybercriminelen meer mogelijkheden om organisaties te hacken, omdat thuiswerkplekken onvoldoende beschermd zijn. Organisaties moeten hun apparaten, netwerkinfrastructuur en softwaretoepassingen optimaal beveiligen, maar ze hebben minder controle over thuiswerkplekken. Deze zijn per defintie onveiliger dan de zakelijke werkplekken. Daarom moeten organisaties zich inzetten op het bewustmaken van medewerkers omtrent dit risico.

3. Publieke WiFi en onveilige routers

Medewerkers die vanuit huis werken, loggen in op hun (privé)laptop via een netwerk dat minder beveiligd is dan in een zakelijke omgeving. Bij thuiswerken zijn we afhankelijk van onze eigen internetrouters, die mogelijk niet optimaal beveiligd zijn. We gebruiken dezelfde router als anderen in de woning. Bijvoorbeeld kinderen die online hun favoriete spelletjes spelen op hetzelfde moment dat een medewerker gevoelige data doorstuurt. Het gebruik van publieke WiFi-netwerken is al helemaal afgeraden. Het werken via een VPN-verbinding kan de beveiliging aanzienlijk verbeteren.

4. Gevoelige data doorsturen

Omdat we meer van thuis werken, moeten we noodgedwongen vaker gevoelige informatie doorsturen naar collega’s. Denk aan contracten, facturen of boekingen, waarin allemaal bedrijfsgevoelige informatie staat. Om te voorkomen dat cybercriminelen meelezen, moet je die data versleutelen - onleesbaar maken voor derden.

5. BYOD: eigen apparaat, eigen beveiligingsproblemen

Bring-your-own-device (BYOD) verwijst naar de praktijk waarbij werknemers hun persoonlijke/eigen apparaten, zoals smartphone, laptop of tablet, gebruiken voor zakelijke doeleinden. Veel van deze apparaten voldoen niet aan de beveiligingsvereisten die organisaties stellen. Denk bijvoorbeeld aan verouderde software, ontbrekende beveiligingspatches en onveilige configuraties. Daarom heeft elk van deze apparaten zijn eigen beveiligingsproblemen, wat de algehele beveiliging van de organisatie in gevaar brengt.

Bewustwording, training en maatregelen 

Thuiswerk brengt aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich mee, zoals phishing, onbeveiligde werkplekken, onveilige netwerken, het doorsturen van gevoelige data en het gebruik van persoonlijke apparaten. Het bewustzijn van deze risico's bij werknemers is essentieel om de algehele veiligheid te waarborgen. Organisaties moeten inzetten op bewustwording, training en strikte beveiligingsmaatregelen om deze risico's te beperken. Versleuteling van gevoelige data en het gebruik van een VPN-verbinding kunnen de beveiliging verbeteren. Een gecombineerde aanpak van technologie, beleid en bewustzijn is nodig om thuiswerk veilig te maken en de organisatie te beschermen tegen cyberdreigingen.

Jouw medewerkers veilig laten thuiswerken? 

Onze security experts adviseren je graag in een vrijblijvend gesprek, kies hier je moment.