3 cloud modellen; welk is geschikt voor jouw organisatie?

DELEN

Vele organisaties stappen over naar de cloud. In deze blog bespreken we de voor- en nadelen van 3 cloud modellen; publieke, privé en hybride cloud.

Op deze pagina:

De cloud is tegenwoordig overal en heel wat organisaties overwegen dan ook een overstap, vaak met het reduceren van de operationele kosten als voornaamste motivator. Toch heeft elke organisatie specifieke eigenschappen en noden, waardoor niet elk cloud model geschikt is. We bespreken in deze blogpost de voor- en nadelen van de 3 cloud modellen; publieke cloud, privé cloud en hybride cloud.

Bij het bepalen van een cloud strategie dienen organisaties verschillende zaken in overweging te nemen. Denk maar aan specifieke regelgeving, prestaties, databeveiliging, privacyrisico’s en de eventuele aanwezigheid van bestaande infrastructuur. Bekijk hieronder welk cloud model het meest geschikt is voor uw organisatie.

public-private-hybrid-cloud

 

Publieke cloud

  Wat?

De publieke cloud wordt beheerd door een externe provider die virtuele resources toewijst door middel van webdiensten. Publieke clouds zijn dus meestal extern geplaatst en de infrastructuur wordt gedeeld met verschillende klanten, hoewel deze door sommige providers soms ook specifiek wordt toegewezen om veiligheidsricico’s te vermijden.

  Voordelen

Kostenbesparing is zonder twijfel de nummer 1 reden waarom organisaties kiezen voor de publieke cloud. Doordat het veelal om een gedeelde infrastructuur gaat, zijn de onderhouds- en hardwarekosten erg laag en betaalt men enkel voor datgene wat men echt gebruikt. Het publieke cloud model is erg flexibel, eenvoudig op te zetten en schaalt mee met uw onderneming; resources kunnen toegewezen worden naargelang de nood van uw onderneming groeit of krimpt; en toch vereist dit model geen contracten op lange termijn.

 • Lage onderhouds- en hardwarekosten
 • Flexibel en eenvoudig op te zetten
 • Geen contracten op lange termijn

  Nadelen

Het uitbesteden van servicemanagement en onderhoud betekent een verlies van controle over het platform en de data die bewaard wordt in de cloud. Daarnaast is er bij een gedeelde infrastructuur meer kans op beveilingingslekken en slechtere prestaties, naarmate deze meer bezet geraakt. Heel wat cloud providers zijn ook onduidelijk over de veiligheids- en controlemechanismen die zij hanteren, waardoor het moeilijk is om eventuele risico’s in te schatten.

 • Minder controle
 • Meer kans op beveiligingsproblemen
 • Weinig transparant

Privé cloud

In het privé cloud model gebruiken organisaties eigen of geleasede infrastructuur, gecombineerd met virtualisatietechniek, die enkel door de organisatie in kwestie gebruikt wordt. De privé cloud kan zich op een externe locatie bevinden, maar er kan evengoed een interne private cloud opgezet worden. Het beheer van de infrastructuur kan dan ook zowel intern als extern gebeuren. Netwerk firewalls en virtuele LAN’s houden ze gescheiden van het publieke internet en eventuele andere privé cloud systemen op dezelfde hardware.

  Voordelen

Het privé cloud model biedt een antwoord op heel wat nadelen van de publieke cloud; doordat het beheer volledig in eigen handen is, is er een maximale betrouwbaarheid en controle van veiligheid en privacy. In het geval dat zich toch een probleem voordoet, kan snel ingegrepen worden en de oplossing kan volledig op maat van de organisatie opgezet worden voor een optimale performantie.

 • Meer controle
 • Betrouwbaar
 • Hoge performantie

  Nadelen

De investering van een privé cloud is aanzienlijk en ook de kosten voor onder andere onderhoud, koeling, energie, huur van ruimte in het datacenter, redundantie en personeel lopen snel op. Hoewel de privécloud op maat van de organisatie kan opgezet worden, brengt dat ook enige nadelen mee. Zo zal, bij het opzetten van een cloud omgeving met enige groeimarge, een deel van de infrastructuur onbenut blijven. Eventuele uitbreiding en zeker inkrimping is niet eenvoudig.

 • Duur
 • Vereist de nodige interne expertise
 • Minder makkelijk schaalbaar

Hybride cloud

De hybride cloud is een combinatie van het privé en publieke cloud model. Organisaties kunnen zo, afhankelijk van de toepassing, profiteren van de voordelen van beide modellen. Kritieke diensten kunnen intern behouden worden en toch kan de capaciteit voor specifieke diensten verhoogd worden dankzij een flexibele oplossing in de cloud.

  Voordelen

Het hybride cloud model combineert flexibiliteit en kostenefficiëntie. Gevoelige data en processen kunnen intern beheerd worden en minder gevoelige data kan in een goedkopere publieke omgeving geplaatst worden.

 • Maximale controle waar nodig
 • Budgetvriendelijk waar mogelijk
 • Schaalbaar

  Nadelen

Uiteraard brengt een hybride omgeving enige complexiteit met zich mee; er moet voldoende redundatie ingebouwd worden , wat een grotere kost met zich meebrengt, en een integratie van publieke en privé systemen is vaak complex. Denk maar aan uniforme standaarden bij de verschillende operatoren en het versleutelen van data die tussen beide systemen beweegt.

 • Complex
 • Risico’s voor de privé infrastructuur moeten zelf opgevangen worden
 • Duurder dan publieke cloud

Er is geen antwoord op de vraag ‘welk cloud model is het meest geschikt voor de KMO?’. Welke van bovenstaande cloud modellen het meest geschikt is hangt af van verschillende factoren als budget, reglementering, infrastructuur en gevoeligheid van de data. De beste oplossing is een compromis tussen kostprijs, performantie, schaalbaarheid en veiligheid.