Business Intelligence voor de KMO

DELEN

Business Intelligence (BI) is het verzamelen en analyseren van gegevens binnen de handelsactiviteit, met als doel deze om te zetten in bruikbare informatie om gericht actie te nemen. Business Intelligence helpt bedrijven dan ook om efficiënter te werken en zo een competitief voordeel te creëren.

Op deze pagina:

Elke organisatie beschikt over een grote hoeveelheid kostbare gegevens die hen helpt om slimmer te werken. Om die gegevens om te zetten naar een goede Business Intelligence moeten wel enkele stappen doornomen worden.

  1. Gegevens verzamelen. Deze gegevens bestaan uit informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrenten, toestand van de markt, technologische en culturele trends. Deze informatie uit verschillende bronnen en systemen wordt verzameld in een ‘datawarehouse’.
  2. Gegevens uniform maken. De verzamelde gegevens moeten zo omgevormd worden dat ze met elkaar te vergelijken zijn.
  3. Gegevens omzetten tot bruikbare informatie. Gerichte acties aan de hand van deze grote hoeveelheid informatie is pas mogelijk wanneer de beschikbare gegevens geanalyseerd worden en omgezet tot bruikbare informatie voor het management.
  4. Presentatie van de gegevens. Om snel actie te kunnen ondernemen wordt de gevonden informatie gepresenteerd, bijvoorbeeld in een dashboard. Deze bruikbare gegevens zijn een bron voor actieplannen die in lijn liggen met de strategische doelen en KPI’s.

Een belangrijke evolutie in BI is overigens dat de toegang tot bedrijfsgegevens opengesteld wordt tot alle niveaus binnen de organisatie. BI biedt niet enkel inzichten voor financiële directeurs en analysten, maar voor alle afdelingen binnen de organisatie: marketing, verkoop, klantendienst, boekhouding, logistiek, productie …

Business Intelligence, niet enkel voor grote bedrijven

Business intelligence is niet (langer) voorbehouden voor grote bedrijven. Hoewel heel wat KMO’s maar weinig weten over BI, is het vandaag eigenlijk al een vanzelfsprekendheid geworden. Vrijwel elke KMO past op één of andere manier reeds Business Intelligence toe, al is het onder de vorm van eenvoudige bedrijfsrapportages.

De uitdaging voor KMO’s bestaat er in om op het juiste moment toegang te hebben tot de juiste informatie en deze vervolgens te vertalen naar inzichten en beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vandaag bestaan er verschillende BI geautomatiseerde software oplossingen voor de KMO, zoals Microsoft Power BI.

Starten met BI

Beschikt uw organisatie ook over veel informatie die nu niet ingezet wordt om accurate analyses te maken? Zit deze informatie verspreid over verschillende systemen? Beschikt u pas op het einde van de maand, kwartaal of jaar over enige rapportage, waardoor u niet snel kan bijsturen?

Neem contact op. Samen zetten uw uw data om naar bruikbare informatie die u helpt uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.